Domácí med

Smíšený med

Na trhu existuje mnoho druhů medů. Základní členění rozděluje mezi medem květovým a medovicovým. Někdy se objevují také označení jako je třeba smíšený med. Jak to ale vlastně je? Z pohledu legislativy nic jako smíšený med neexistuje, z pohledu faktů ale ano. Pojďme se na to podívat a vnést do situace trochu světla.

rozkvetlá louka

Květové a medovicové, nic mezi tím

Nejprve se podíváme na to, jak na celou problematiku nahlíží zákon. Respektive vyhláška č. 76/2003 Sb., která upravuje problematiku požadavek na přírodní sladidla, med a podobné produkty. Ta v paragrafu číslo 7 říká, že medem se rozumí potravina přírodního sacharidového charakteru, složená převážně z glukózy, fruktózy, kyselin, enzymů, nektaru a medovice. A dále stanoví, že med se člení podle původu na květovýmedovicový. Ovšem nic mezi tím. Pojem smíšený med vyhláška nezná, ale přesto existuje.

Nic není stoprocentní

A v přírodě toto rčení platí dvojnásob. Při tvorbě medu se nikdy nemůže povést zajistit, aby včely sbíraly jen nektar, nebo naopak jen medovici. Téměř pokaždé tak dojde ke smísení nektarového a medovicového základu. Pro účely označení se používá naměřená hodnota elektrické vodivosti medu (jednotka mS/m – milisiemens na metr). Med označený jako medovicový musí mít hodnotu elektrické vodivosti vyšší než 80 (bývá to od 80 do 130) a květové medy menší než 80.

Co musíte najít na etiketě?

Kromě označení, zda se jedná o med květový nebo medovicový se na etiketě musí nacházet ještě pár dalších údajů, například o zemi původu či o tom, jakým způsobem byl med od včel získán. To neplatí jen v případě, že se jedná o med vytočený, lisovaný nebo vykapávaný. Ostatní druhy medu, tedy plástečkový, filtrovaný, pastovýpekařský musí být vždy na etiketě jednoznačně určeny.

Druhové medy

Některé květové medy se označují podle toho, z jaké rostliny pochází nektar. Známe tedy med lipový, maliníkový, řepkový… Ani zde ale není za všech okolností tento med stoprocentní, protože stejně jako nelze zajistit jen stoprocentní obsah nektaru či medovice, není možné ani včelám nijak určit, z jakých květů mají nektar sbírat a z jakých ne. Více informací o jednotlivých druhových medech.

Základní dělení medů

Podle způsobu zpracování

Nepřesná označeníTOPlist