Domácí med

Včelí vosk

Včelí vosk je čistě přírodní produkt. Drobné voskové šupinky se tvoří na zadečku dělnic složitou metabolickou přestavbou medu a pylu. Dělnice voskové šupinky pomocí kusadel rozmělňují a používají je jako stavební hmotu na tvorbu plástů, ze kterých je člověkem získáván pomocí lisování nebo páry.

včelí vosk

Složení vosku

Včelí vosk obsahuje velké množství různých látek. Mezi početně nejvýznamnější látky patří monoestery, diestery, uhlovodíky, volné kyseliny a estery kyselin.

Využití včelího vosku

Vosk je včelami využíván především k uskladnění zásob medu a pylu, k vývoji včelího plodu (jde o ranná vývojová stádia nových jedinců – vajíčko, larva, kukla) a k tepelné izolaci okrajových částí úlu event. dutiny stromu.

Význam vosku v současnosti

V současné době se včelí vosk využívá zejména v těchto oborech:

  • Farmaceutický průmysl – je obsažen v potahovém obalu tablet, snižuje rychlost rozpouštění léků a prodlužuje jeho účinnost (např. balzám na rty).
  • Medicína – je součástí sterilní směsi (Horsleyho vosk), která tmelí látky při operacích lebečních kostí.
  • Kovoprůmysl – slouží ke konzervaci převážně zbrojních systémů.
  • Lehký průmysl – impregnace dřeva, speciální nátěrové hmoty, leštění obuvi.
  • Restaurátorství – při restaurování historických předmětů.
  • Potravinářství – zde je včelí vosk uváděn pod kódem E901 (např. lesklý povrch lentilek).

Více informací: podrobný článek o využití včelího vosku v domácnosti.TOPlist