Domácí med

Včely a sousedské vztahy

Venkovská kočka navštěvuje sousedy, chodí jim do kuchyně a ujídá z talíře. Pes se podhrabe pod plotem, slepice je podobně vynalézavá. To je už klasika, sousedské škorpení je staré jako lidstvo samo, někdy stačí jen malý stín od jabloně nebo plazící se plevel a nastane pohroma. Ale jak je tomu u včel? Co když chováte včely a soused z toho není zrovna nadšený? Co může a co nesmí, jaká jsou v toto ohledu vaše práva?

včelí úly umístěné v sadu

Když včely létají k sousedovi

Občanský zákoník počítá s mnoha různými situacemi. Holubi ze sousedství vám klidně mohou létat nad hlavami, pokud ale budou znečišťovat pozemek soustavně výkaly, rozhodně už je namístě řešení a zákon bude zcela na vaší straně. Pokud nebezpečně se chovající pes vnikne po útěku z kotce na pozemek sousedů, ti mohou zavolat městskou policii a odchytovou službu. Ale jak je tomu u včel? Ta nejsou totiž plně identifikovatelná s definicí „chovných zvířat“ a nelze jim aktivitu na sousedově pozemku, jakkoliv zakázat.

Nezbývá než dodat, že podobné problémy řeší české soudnictví poměrně zřídka. Je možné nařídit včelaři, aby včelstvo přemístil od hranice pozemku jinam. Zatím není znám případ, kdy by soud nařídil odstranění úlu z pozemku ani v případě, že je soused alergikem. Podobně tak by totiž mohl při pylové alergii chtít vysekat tu či onu rostlinu z okolí. Soud obvykle sezná, že chov méně, než deseti včelstev je v pořádku a nelze žalovat souseda kvůli jejich chovu v bezprostřední blízkosti cizí zahrady. Pokud tedy už včely chováte, je dost dobře možné, že povedete s okolím někdy nějaký spor. Existuje samozřejmě i prevence, například:

  • Chov mírných včel. Žádné agresivní plemeno, jinak se bude bát i návštěva u sousedů.
  • Vytvořte vhodnou napaječku. Pokud včely v blízkosti úlu nenaleznou zdroj vody, jistě si vyberou sousedův bazén.
  • Neprůletová bariéra mezi naším a sousedovým pozemkem je také velice dobrý nápad.
  • Dárek v podobě sklenice medu se jistě osvědčí. Vezmete tím stěžovatelům vítr z plachet.
  • Úly nemusí každý vidět, mohou být důmyslně skryty před okolím. Co oči nevidí, to srdce…
  • Zákon je zákon, pokud splňujete všechny povinnosti pro chov včel, máte skoro vyhráno.

Roj na cizím pozemku

Jakákoliv cizí movitá věc, ať už se na pozemku ocitla jakkoliv, se musí neprodleně vydat jejímu vlastníkovi. To platí i pro roj včel zavěšený například na větvi sousedovy jabloně. Ovšem pokud se roj náhodou sám usadí do sousedova prázdného úlu, původní vlastník včelstva na něho ztrácí nárok.

Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., § 1014
(1) Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě.
(2) Způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva podle odstavce 1 na pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu.

TOPlist