Domácí med

Včelín

V minulosti včely zimovaly ve vykotlaném stromu, člověk se o ně mohl starat jen omezeně, a přesto byl k mání vynikající med – tedy při troše opatrnosti, protože historické včelaření nebylo právě bez štípanců. Dnešní včelíny v sobě snoubí znalosti předků a ideální životní prostředí pro včely.

včelín

Historie

Včelíny mají za sebou dlouhou tradici, dnes je potkáváme v mnoha různých podobách.

Včelaření se rozvíjelo dlouho, chov včel pro potřebu lidského společenství je doložen už nejméně dvanáct tisíc let nazpět. Středověká společnost nabídla včelařům různé výhody, měli svůj cech, podobně jako některá vybraná řemesla (skláři v Benátkách a podobně) dokonce i právo nosit osobní zbraň. Díky zásahu Marie Terezie byla založena včelařská škola, včelaři byli osvobozeni od daní.

Moderní včelíny mohou vypadat navlas stejně jako naše maringotky (o to snadnější je pak jejich případné stěhování), často je najdeme na kraji lesa nebo na prostorných lukách. Jiné včelíny jsou zase pevné, v drtivé většině vystavěné ze dřeva.

Jaké jsou výhody umisťování včelstev do včelínů?

Zatímco na jiných kontinentech jsou včelstva rozestavena volně, v Evropě jsou tradicí včelíny. Velkou výhodou je prodloužení životnosti úlů a částečně nezávislost na počasí při práci se včelami.

Nevýhodou jsou větší finanční náklady na pořízení.

Včelín je často dvouprostorový, kdy obsahuje místnost určenou pro úly, ale také místnost, v níž se stáčí med.

Včelín a stavební zákon

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. (Zákon o územním plánování a stavebním řádu) nijak nedefinuje přímo pojem „včelín“, ale zmiňuje stavby pro chovatelství.

Podle § 103 odstavce 1) stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m.

Pojízdný včelín schválený k provozu na pozemních komunikacích nepodléhá režimu stavebního zákona.

Včelník - přístřešek pro včely

Přístřešek pro včely, jemuž se také říká včelník, typicky nabídne bezpečné místo pro několik úlů. Ty jsou pak umístěné asi čtvrt až půl metru nad zemí a přístupné díky odklopitelné střeše nebo zadními dvířky. Včelník se dá snadno rozebrat a transportovat jinam, pokud je to zrovna zapotřebí.

Historické včelíny

Krušlovský včelín

Krušlovský včelín

Ukázka umění poblíž Strakonic, dřevěný včelín, který působí doslova jako dětský domeček. Josef Mach jej stavěl takřka 5 let, zasvětil mu celý život. Dnes je tu muzeum.

Mendelův včelín

Mendelův včelín

V roce 1871 si jej nechal postavit Gregor Johann Mendel v zahradě augustiniánského kláštera v Brně. V době své největší slávy zde choval až padesát včelstev.

Masarykův včelín

Masarykův včelín

Stojí v Lumbeho zahradách, jeho autorem byl slovinský architekt Josip Plečnik. Moderně zařízený včelín je jedním z mnoha odkazů na prvního prezidenta ČSR.

Zdroj obrázků: pxhere.com, kruslovskyvcelin.cz, irozhlas.cz, mendelmuseum.muni.czMohlo by vás také zajímat


TOPlist