Domácí med

Vosk nad zlato – Dalibor Titěra a kol.

certifikovaná metodika

Autor:Dalibor Titěra a kol.
Vydavatel:Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Rok vydání:2017
Počet stran:28
Jazyk:čeština
ISBN:978-80-87196-25-0
Vosk nad zlato - certifikovaná metodika
 

Obsah

 1. Cíl metodiky
 2. Vlastní popis metodiky
  • Jak včelí vosk vzniká
  • Chemické složení a fyzikální vlastnosti
  • Produkce vosku na včelnicích
  • Získávání vosku
  • Výroba mezistěn
  • Co ohrožuje kvalitu vosku
  • Kontrola kvality včelího vosku
  • Tradiční postupy čištění vosku
  • Nové možnosti technologie čištění
  • Postup návratu čištěného vosku do včelařského provozu
  • Produkce potravinářského vosku
  • Příklady využití včelího vosku mimo včelařství
 3. Prohlášení o poskytovateli dotace na projekt a projektu, v rámci kterého metodika vznikla
 4. Zdůvodnění, čím je navrhovaná metodika nová
 5. Popis uplatnění metodiky, informace pro koho je určena a jakým způsobem bude uplatněna
 6. Seznam použité související literatury
 7. Seznam publikací, které předcházely metodice a byly publikovány
 8. Přílohy

TOPlist