Domácí med

Jak včelařit s viry – Jana Prodělalová, Dalibor Titěra

Přehled informací o virech včely medonosné

Autor:Jana Prodělalová, Dalibor Titěra
Vydavatel:Výzkumný ústav vetrinárního lékařství, v. v. i.
Rok vydání:2018
ISBN:978-80-88233-50-3
Informační brožura o virech včely medonosné
 

Obsah

  • Úvod 3
  • 1. Co si lze představit pod pojmem virus? 4
  • 2. Jak se včelí viry přenáší? 5
  • 3. Přehled nejčastěji se vyskytujících virů včely medonosné a příznaků onemocnění, které mohou vyvolávat 6
  • 4. Jak lze výskyt viróz ve včelstvu potvrdit – laboratorní diagnostika včelích viróz 10
  • 5. Jaká je situace v České republice 11
  • 6. A lze vůbec něco dělat? 12
  • 7. Přehled použité a doporučené literatury 14

Příloha č. 1: Produkce matek prostých specifických patogenů: Postup odběru a zpracování vzorků určených k detekci vybraných virových patogenů včely medonosné (Apis mellifera L.) v matkách před jejich distribucí

Příloha č. 2: Certifikovaná metodika - viry a včely - metodický postup pro dekontaminaci chovatelského zařízení a včelařských pomůcek


TOPlist