Domácí med

Březen na včelnici

První jarní prolet

Počasí

Dny už jsou viditelně delší. Dlouhodobé mrazy se v tuto dobu vyskytují jen výjimečně, ale náhlá sněhová nadílka ještě může přijít.

Co se děje v úlu

Včelstva se pomalu probouzejí k životu a můžeme očekávat první hromadný prolet. Datum prvního proletu může být pro stanoviště v různých nadmořských výškách rozdílné až o jeden měsíc. 

Plodování stoupá, matka klade denně několik set vajíček.

Veškerou činnost v úle zajišťují stále dlouhověké včely narozené na podzim, brzo je ale nahradí nově vylíhnuté dělnice. Pokud počasí dovolí, tak přináší první pyl.

Co dělá včelař

Po prvním velkém hromadném proletu včelař provádí jarní prohlídku. Kontrolují se možné úhyny, síla včelstev a množství zásob. 

  • kontrola zda je přítomna kladoucí matka
  • kontrola množství zásob (měly by být alespoň tři zavíčkované plásty - 6kg krmiva, jinak je nutné zásoby doplnit)
  • přidání stavebních (trubčích) rámků
  • odstranění zábran proti myším
  • podněcování
  • odstranění mrtvých včel z podmetu (silné včelstvo by si mělo úl vyčistit samo)

Včelí pastva v březnu

Rozkvétají vrby, lísky, olše, javor, topol osika, tis.

Rostliny: sněženka podsněžník, bledule jarní, čemeřice černá, jaterník podléška, sasanka hajní, podběl obecný.

Pranostiky

Teplý březen rozehřeje včelám srdce.

květ vrby jívy (kočičky)
včela rouskuje pyl na květu vrby jívy


TOPlist