Domácí med

Prodej ze dvora

České zákony pojmem prodej ze dvora označují prodej menšího množství produktů, které člověk sám vypěstuje svou živočišnou výrobou. Nemusí přitom jít pouze o prodej na jeho vlastním dvorku, takhle doslovný zákon opravdu není. Ale může se jednat třeba o různé formy trhového prodeje a v některých případech i o dodávky pro maloobchody. Prodej ze dvora je tedy to, co zná lidstvo snad už od začátku věků, ovšem svázáno předpisy. A to především pro ochranu spotřebitele.

prodej přímo ze dvora

Med ze dvora

Med i včelí produkty podléhají zákonu o prodeji ze dvora, aby bylo včelařům umožněno dostat plody své práce mezi lidi. Pro včelaře to znamená, že mohou ročně prodat malé množství medu, tedy množství, které hmotností nepřesáhne dvě tuny ročně. I tady jsou ovšem přísná pravidla, která musí být splněna. U každého prodávaného včelího produktu musí být označeno, jaký má med původ, jaké množství je prodáváno, jaká je jeho minimální trvanlivost, a také základní identifikační údaje prodejce.

Když se z koníčka stane byznys

Výhodou takového druhu prodeje je fakt, že doopravdy víte, z čeho se med skládá a odkud pochází. Nepodléhá žádným průmyslovým úpravám jako některé medy, které si můžete běžně koupit v obchodě. Pokud si najdete svého místního včelaře, od kterého budete takto med odebírat, máte vyhráno, protože budete mít vždy kvalitní med. Dejte si ale pozor na nepoctivé prodejce, kteří se s vidinou zlepšení zisku mohou pokusit o různé nekalé praktiky, například ředění medu nebo prodej medu nejasného původu. Dobrý včelař vám vždy všechno rád vysvětlí, zodpoví vaše dotazy a nebude váhat s odpovědí na žádnou otázku.

Ze dvora nebo supermarketu?

Tímto způsobem může včelař zásobovat také maloobchody v rámci svého okresu, respektive místa příslušnosti. Jediné, co musí být dodrženo, je podmínka, že se zboží poté prodává přímo ke koncovému zákazníkovi. Nesmí už tedy docházet k dalšímu přeprodeji. Takže až někdy příště v obchodě uvidíte med, u kterého bude psáno, že je od domácího včelaře, vyzkoušejte ho.

Legislativa

Legislativní podklady, na základě kterých je umožněn prodej ze dvora:

  • Zákon č. 586/1992 Sb. - Zákon České národní rady o daních z příjmů
  • Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
  • Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství


Mohlo by vás také zajímat


TOPlist