Medárna

Medárna je místo kde probíhá vytáčení a další zpracování medu. Malý včelař s pár úly může využít např. zázemí domácí kuchyně, ale se zvyšujícím počtem včelstev se stává samostatný prostor nutností.

Medomet

Veterinárně schválená medárna a stáčírna medu

Pro roční zpracování více než 2t medu musí být ve včelařském provozu veterinárně schválená medárna a stáčírna medu. Jak by měl takový prostor vypadat?

 • napojení na pitnou vodu
 • nízká vlhkost (med je hygroskopický a větší než 50% relativní vlhkost vzduchu v medárně se může negativně projevit na obsahu vody v medu)
 • prostory musí být včelotěsné (všechny okna a větrací otvory opatřené sítěmi proti hmyzu)
 • dobře omyvatelné podlahy a stěny (dlažba, litá podlaha, keramické obklady) 
 • pracovní desky z dobře omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu
 • myčka na nádobí (sklenice je vhodné před plněním omýt při teplotě větší než 75 °C minimálně po dobu 5 minut)

Legislativa

Na výrobu včelích produktů se vztahují tyto zákony a vyhlášky:

 • zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novelizace k 1. 1. 2015)
 • požadavky Evropského parlamentu a rady č. 852/2004 a 853/2004
 • požadavky Evropského parlamentu a rady č. 178/2002 o potravinovém právu a bezpečnosti potravin
 • zákon č. 139/2014 Sb. o potravinách
 • vyhláška č. 451/2002 Sb. o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu
 • vyhláška č. 76/2003 Sb. o medu
 • vyhláška č. 83/2014 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • zákon č. 477/2002 Sb. o obalech


Mohlo by vás také zajímat


TOPlist