Domácí med

Využití včelstev v sadech a jiných prostorech pro opylování – Dalibor Titěra a kol.

Metodika

Autor:Dalibor Titěra a kol.
Vydavatel:Výzkumný ústav včelařský, s. r. o.
Rok vydání:2018
Počet stran:41
Jazyk:čeština
ISBN:978-80-87196-41-0
Využití včelstev v sadech a jiných prostorech pro opylování
 

Obsah

 • 1. CÍL METODIKY A DEDIKACE
 • 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY
  • 2.1 Potrava lidí ve vztahu k opylování
  • 2.2 Opylovač nebo opylovatel?
  • 2.3 Opylovači volně žijící a chovaní člověkem
  • 2.4 Potřeba opylovačů na plochu (geonomické plánování)
  • 2.5 Mapy rozmístění včelstev
  • 2.6 Zajištění výživy opylovačů po celý rok
  • 2.7 Převážení včelstev
   • 2.7.1 Kočování versus přísuny
   • 2.7.2 Požadavky na úl vhodný pro převážení včelstev
   • 2.7.3 Požadavky na transportní prostředky
   • 2.7.4 Převážení jednotlivých úlů
   • 2.7.5 Palety
   • 2.7.6 Kočovné vozy a převozné včelíny
   • 2.7.7 Komplikace při převozu
  • 2.8 Napájení včelstev na stanovišti
  • 2.9 Veterinární aspekty
  • 2.10 Včely a agrochemikálie
   • 2.10.1 Aspekty prevence před negativními dopady ochrany rostlin na necílové organismy
   • 2.10.2 Jak včelstva chránit?
  • 2.11 Využití „non Apis“ opylovačů
   • 2.11.1 Čmeláci
   • 2.11.2 Samotářské včely
 • 3. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ
 • 4. POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY
 • 5. EKONOMICKÉ ASPEKTY
 • 6. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE
 • 7. DALŠÍ CITOVANÁ A ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA VČETNĚ INTERNETOVÝCH ZDROJŮ


Mohlo by vás také zajímat


TOPlist