Domácí med

Zákonitosti života včelstva – Otakar Brenner

Autor:Otakar Brenner
Vydavatel:Státní zemědělské nakladatelství
Rok vydání:1969
Počet stran:250
Jazyk:Čeština
Zákonitosti života včelstva
 

Obsah

 • Předmluva 5
 • Úvod 7
 • A. Včelstvo 11
  • Členové včelstva 12
  • Matka 12
  • Trubec 15
  • Včela 17
 • B. Složky života včelstva 23
  • I. Teplo 24
  • II. Stavba 29
   • Stavební materiál 30
   • Buňka 31
   • Matečník 31
   • Buňky přechodné 32
   • Plást 32
   • Stavba plástů 35
   • Stavba a rojení 36
   • Stavba a výnos 36
   • Stavba a zdraví včel 37
   • Příživníci na plástech 38
   • Hubení škůdců a dezinfekce plástů 38
   • Obnova plástů v plodišti 39
   • Tmelení 39
   • Dobývání vosku 40
   • Stavba plástů při změně vnitřních životních podmínek 41
  • III. Výživa 42
   • Glycidy 42
   • Bílkoviny a tuky 43
   • Náhražky pylu 44
   • Voda 46
   • Výměna látek a energie 47
  • IV. Pracovní energie 49
   • Stanoviště 49
 • C. Zákonitosti života včelstva 55
  • Zákonitosti životních období 56
  • I. Zákonitosti trvání života (existence) celku 56
   • Závislost života včelstva na teple 57
   • Závislost života včelstva na stavbě 57
   • Závislost života včelstva na výživě 57
   • Závislost života včelstva na pracovní energii 58
   • Závislost tepla na celku 58
   • Závislost stavby na celku 58
   • Závislost výživy na celku 58
   • Závislost pracovní energie na celku 59
  • II. Zákonitost vývoje a vývinu každého jednotlivce 60
   • Období vajíčka 60
   • Hluchá vajíčka 61
   • Období larvy 61
   • Nymfa 62
   • Období kukly 63
   • Využití zákonitostí vývoje v praxi 63
   • Opuštění buňky 64
   • Zimní plod 65
  • III. Zákonitost vývinu včely 66
  • IV. Zákonitost rozvoje 68
  • V. Prostředí života včelstva 70
   • Zákonitost vnějšího prostředí 70
   • Zákonitost vnitřního prostředí 71
  • VI. Zákonitost zimního klidu 73
  • VII. Zákonitost česna 77
 • D. Životní období včelstva 81
  • Přehled životních období včelstva 84
  • I. Období zvyšování teploty 85
   • Zjištění stavu vyzimovaného včelstva 87
   • Dobrý stav včelstva 92
   • Nepříznivý stav včelstva 93
   • Rozvoj včelstva do síly 96
   • Zajištění tepla rozsahem hnízda 101
   • Stavba 101
   • Výživa 102
   • Pyl zvyšuje tempo života 103
   • Opatření pylu 103
   • Náhražky pylu 104
   • Rozvoj 104
   • Podněcování včel 108
   • Podněcování roztokem cukru 109
   • Podněcování zásobními plásty medu 110
   • Podněcování plásty cukru 110
   • Podněcování medovým těstem 110
   • Podněcování těstem z droždí a cukrové moučky 111
   • Podněcování bonbónovou masou 111
   • Podněcování suchým krystalovým cukrem 112
   • Pracovní energie vyzimovaných včel 113
   • Posilování včelami 113
   • Posilování zavíčkovaným plodem a včelami 114
   • Posilování záměnou plodu 114
   • Jak dostat včelstva rychle do síly 115
  • II. Období stavby 116
   • Med se stavbou plástů neztrácí! 119
   • Musí včelstvo stavět? 121
   • Věnuje se stavitelka snůšce? 121
   • Mezistěnou se plodiště neochladí 121
   • Kdy se mezistěna stává plástem 121
   • Mezistěna za oknem úlu 122
   • Matka klade na mezistěně nebo na plástu za oknem 122
   • Stavební rámek 122
   • Stavební rámek signalizuje blížící se rojení 123
   • Co je příčinou, že včelstvo staví, jako když se mu nechce 124
   • Proč včely nevytahují mezistěnu? 125
   • Nesprávný počet buněk 125
   • Měření buněk v jedné řadě 126
   • Měření řad buněk 126
   • Výpočet buněk 126
   • Zjištění pravosti vosku bodem jeho tání 127
   • Péče o vodu 128
  • III. Období hromadění zásob výživy 129
   • Poruchy, jejich příčiny a odstranění 130
   • Rojení 132
   • Příznaky chystaného rojení 132
   • Jak předejít rojení 134
   • Jak zamezit rojení 140
   • Jak donutit včelstvo k rojení 142
   • Jak donutit roj, aby se sám usadil do připraveného úlu 143
   • Včasný chov matek beze ztrát na výnosu 144
   • Jak zabránit vykousání matečníku? 148
   • Jak zabezpečit, aby matečník byl obsednut 148
   • Kdy je včelstvo nejlépe připraveno k chovu matek 149
   • Rozdíly ve způsobech chovu matek 150
   • Přidání dvou matek do včelstva 151
   • Utvoření včelstva s dvěma matkami 152
   • Sklizeň medu 153
   • Vybíraní plástů z medníku 153
   • Smetání včel 154
   • Odvíčkování plástů 155
   • Co s plásty z nichž med byl vytočen 156
  • IV. Období obnovy pracovní energie 156
   • Ztráta matky 159
   • Přidávání matek 160
   • Stav včelstva 160
   • Stav matky 161
   • Podmínky pro přijetí matky 161
   • Způsoby přidávání matek 162
    • 1. Výměna staré matky pomocí klícky 162
    • 2. Přidávání matky pomocí jiného zařízení 163
    • 3. Výměna matky u včelstva, které mění matku, pomocí rojáku 165
    • 4. Přidání matky s osazenstvem oplodňáčku 166
    • 5. Přidání matky do olupovaného osiřelce 166
    • 6. Přidání panenské matky do včelstva, v němž matka 166
    • 7. Přidání matky cizího plemena 167
    • 8. Přidání matky do včelstva s trubčicemi 167
   • Posílení slabého včelstva 168
    • 1. Posílení včelstva záměnou stanoviště 168
    • 2. Posílení včelstva plodem 169
    • 3. Spojení včelstev do zimy 170
   • Slídílství, zlodějství a lupičství včel 171
   • Jak překazit loupež 174
   • K rozvoji do síly je třeba dostatku volných buněk 176
   • Úprava plodiště 177
   • Situace včelstva na 7 plástech 179
   • Pořadí plástů v plodišti 179
   • Vyhánění trubců 180
   • Podněcování k rychlejšímu rozvoji 181
   • Doba nejvhodnější pro dodávání zásob na zimu 181
   • Situace včelstva v zimě při ponechání 7 plástů 181
   • Hustota roztoku 182
   • Množství zásob, které je třeba dodat na zimu 184
   • Jakost zásob 185
   • Denní dávky 187
   • Přísady k zimním zásobám 188
  • V. Období snižování teploty 188
   • Teplo 189
   • Stavba 189
   • Výživa 191
   • Podzimní prohlídka 191
   • Záznam o prohlídce 193
   • Grafický záznam o prohlídce 200
   • Výhody záznamu o podzimní prohlídce 202
   • Vyhlídka na zimu a jaro 204
   • Kde bude zimní hnízdo 208
   • Bude včelstvo zimovat na vhodném místě? 209
   • Bude včelstvo z některé strany tísněno? 209
   • Má včelstvo dostatek zásob? 209
   • Nehrozí nebezpečí zkažení  zásob nebo jejich krystalizace? 209
   • Je rozsah plodu přiměřený ročnímu období? 210
   • Bude se rozsah plodu rozšiřovat nebo už přestane matka klást? 210
   • Jak se pozná obtěžování zlodějkami? 210
   • Ubrání se včelstvo? 210
   • Kolik plástů je třeba včelstvu ponechat 210
   • Pozná se podle záznamu v jakém stavu je matka? 211
   • Přezimování včel v medníku 211
  • VI. Období zimního klidu 213
   • Tvar zimního seskupení 215
   • Kde se tvoří chomáč? 216
   • Uspořádání chomáče 216
   • Rozvrstvení včel v chomáči 217
   • Vliv úlu na teplotu v chomáči 217
   • Tvorba tepla 219
   • Stavba je podmínkou udržení tepla 222
   • Zásobování včelstva potravou 223
   • Proč včely hynou na zásobách? 226
   • Spotřeba zásob během zimy 227
   • Zplodiny při výrobě tepla 228
   • Výměna vzduchu 230
   • Jak včelstvo vyměňuje vzduch? 232
   • Vliv vlhka na přezimování 236
   • Příčiny neklidu v zimě 238
   • Vnitřní příčiny neklidu 238
   • Vnější příčiny neklidu 240
   • Vyrušování ze zimního klidu 241
   • Příživníci v úle 242
   • Zjišťování příčin neklidu 244
   • Přehled zákonitostí období 246
   • Doslov 250
   • Použitá literatura 250TOPlist