Domácí med

Správná praxe a kvalita krmení včel pro úspěšné přezimování – Dalibor Titěra a kol.

Metodika

Autor:Dalibor Titěra a kol.
Vydavatel:Výzkumný ústav včelařský, s. r. o
Počet stran:23
Jazyk:čeština
ISBN:978-80-87196-43-4
Správná praxe krmení
 

Obsah

 • Úvod
 • 1. Přirozená výživa včel a možnosti jejího doplnění
 • 2. Zdroje glycidových a bílkovinných krmiv včel
  • 2.1. Krystalická sacharóza
  • 2.2. Tekuté cukerné roztoky
  • 2.3. Doplňování bílkovin
 • 3. Příprava krmiv
  • 3.1. Roztoky
   • 3.1.1. Příprava roztoků
   • 3.1.2 Podávání roztoků
   • 3.1.3. Prosakovací krmítka
   • 3.1.4. Kažení cukerných roztoků
  • 3.2. Těsta
   • 3.2.1. Příprava glycidových těst
   • 3.2.2. Podávání glycidových těst
   • 3.2.2. Těsta pylová
   • 3.2.3 Těsta medicinální
  • 3.3 Jiné formy krmiv
 • 4. Přehled případů krmení
  • 4.1. Doplňování zimních zásob
  • 4.2. Nouzové doplnění zásob na jaře
  • 4.3. Jarní podněcování
  • 4.4. Překlenutí snůškových mezer
  • 4.5. Krmení rojů a smetenců
  • 4.6. Krmení pro přípravu suroviny na výrobu těst
  • 4.7. Krmení při chovu matek s produkcí mateří kašičky
  • 4.8 Zkrmování zásob po uhynulých včelstvech
 • 5. Problematika zbytků krmiv v medu a falšování medu
 • 6. Krmení z pohledu ekologického zemědělství
 • 7. Závěr
 • 6. Srovnání novosti postupů
 • 7. Uplatnění metodiky
 • 8. Ekonomické aspekty
 • 9. Publikace, které předcházely metodice
 • 10. Literatura a zdroje
 • 11. Další doporučená a rozšiřující literatura
 • 12. Přílohy
  • Tabulka I Charakteristika cukerných roztoků
  • Tabulka II Obsah cukru v roztocích
  • Tabulka III Výživové hodnoty medu
  • Tabulka V Obsah cukrů v plástovém pylu
  • Tabulka VI S jakými cukry se na protokolech o rozboru sirupu nebo medu setkáváme?TOPlist