Domácí med

Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře – Smékalová, Kaffková, Votavová

Certifikovaná metodika

Autor:Smékalová, Kaffková, Votavová
Vydavatel:Výzkumný ústav rostlinné výroby
Rok vydání:2018
ISBN:978-80-7427-292-9
Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře
 

Obsah

 1. CÍL 1
 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY 2
  1. ÚVOD 3
  2. CHOV ČMELÁKŮ 4
   1. Čmeláci v České republice 4
   2. Životní cyklus čmeláků 6
   3. Čmelín 7
   4. Umístění čmelína 8
   5. Teplodržná náplň 9
   6. Osídlení čmelína 10
   7. Ochrana proti parazitům 11
   8. Ukončení chovné sezóny 12
  3. ČMELÁCI A ROSTLINY 13
   1. Čmeláčí pastva 16
   2. Potravní preference čmeláků 18
   3. Nejatraktivnější letničky 24
   4. Nejatraktivnější trvalky 28
   5. Pěstování doporučených druhů rostlin 35
   6. Zahrada jako prostřený stůl 36
 3. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 45
 4. POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY 45
 5. EKONOMICKÉ ASPEKTY 46
 6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 48
 7. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE 51

TOPlist