Druhy medu

Med můžeme podle původu rozdělit na květový (nektarový) a medovicový (lesní).

Květový med

Barva květového medu je vodově čistá případně lehce nazelenalá (u akátového medu), slabě žlutá až zlatavě žlutá (u řepkového a lipového medu). Květové medy jsou velmi lehce stravitelné. Vzhledem k vysokému obsahu glukózy rychle krystalizují (často i několik dní po vytočení).

Medovicový med

Barva medovicového medu je tmavě hnědá až červenohnědá. Má vyzrálejší aroma a ostřejší chuť. Medovicový med se získává hlavně z hmyzem přefiltrované mízy rostlin a má vysoký obsah minerálních látek (hlavně draslíku, hořčíku, fosforu) a baktericidně působících látek. Vzniká převážně v letních měsících.

Podle zpracování se dále med dělí na

  • Vytočený med – odběr ze včelích pláství prováděn odstřeďováním odvíčkovaných plástů v tzv. medometu.
  • Plástečkový med – prodává se v uzavřených celých plástech nebo částech plástů tak, jak jej včely uložily a zavíčkovaly.
  • Pastový med – po řízené krystalizaci medu se krystaly medu drtí mezi dvěma koly (většinou z mramoru). Med je upravován do pastové konzistence, bez jakýchkoliv chemických přísad.
  • Lisovaný med – odběr se prováděn lisováním plástu bez plodu za použití mírného tepla. Teplota, při které je proces prováděn, musí být nižší než 45°C, aby nedošlo ke znehodnocení medu.
  • Vykapaný med – odběr je prováděn vykapáním odvíčkovaných plástů bez plodu.

V Česku se med získává výlučně vytočením, případně jako plástečkový (uzavřený v plástech bez plodu). Pokud se jedná o jiný než vytočený med, musí být tato informace uvedena na etiketě obalu.